Genesis GX57 Gaming Mouse

Genesis GX57 Gaming Mouse 1.0

Miễn phí
Programs and customizes controls of the Genesis GX57 mouse
Người dùng đánh giá
3.5  (11 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
NATEC GENESIS
Customize the functionality of the gaming mouse Genesis GX57 by accessing its settings via the dedicated utility. It enables reassigning all six buttons, adjusting reaction time and sensitivity, disabling and enabling LEd indicators, etc. An option to reset to defaults is present.
Natec Genesis GX57 là một chuyên nối sòng chuột. Chương trình này cho anh chương trình 6 nút bằng cách nào đó, mà các anh có thể giao cho bất cứ hàm. Sự an toàn hình và cao su sẵn sàng làm chuột thoải mái cho hai tay. Khả năng để cấu thiết bị theo cá nhân cần làm cho đối thủ vẫn còn xa.
Thông tin được cập nhật vào: